S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

E-shop

KONTAKTY

ELSPO BB s.r.o.
Internátna 24
974 04 Banská Bystrica
tel: +421905944719
fax: +421 48 4135521
elspo@slovanet.sk
www.elektroobchod-elspo.sk
Číslo účtu: 2876441651

ANKETA

Ako sa Vám páčia tieto stránky?

Veľmi sa mi páčia 50% Páčia sa mi 30% Nezáleží mi na tom 12% Vôbec sa mi nepáčia 8%

» Zásady ochrany osobných údajov
Zásady ochrany osobných údajov

 

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

 

Ochrana osobných údajov

 

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

  • 1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť ELSPO BB s.r.o. Bagarova 25, 974 04 Banská Bystrica, SR (ďalej len "správca") ktorý je aj prevádzkovateľom e-shopu www.elektroobchod-elspo.sk

 

 • 2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: e-mail: elspo@slovanet.sk, tel.: 0905944719, prevádzka: ELSPO BB s.r.o.,Internátna 24, 974 04 Banská Bystrica
 • 3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

 

 • 4. Účastník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.

 

 • 5. Osobnými údajmi meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku 16 rokov.

 

 • 6. Prevádzkovateľ e-shopu www.elektroobchod-elspo.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.

 

 1. ZÁKONNÝ DOVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • 1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").
  • 2. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov, prenájom systému, obchodných oznámení a konania iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe. Plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb.
  • 2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

 • 3. cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas).

 

 

 

 

 1. DOBA A ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • 1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).
 • 2. daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom;
 • 3. plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

 

 1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • 1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), PEGA Group s.r.o. (vedenie a spracovanie účtovníctva, daňových dokladov), GLS General Logistic Systems Slovakia s.r.o. (preprava balíkov, zásielok) Slovenská pošta , a.s. (preprava balíkov, zásielok)
 • 2.Pre dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.);

 

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 

 • 1. Za podmienok stanovených v nariadení má právo účastník požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim Osobným údajom, na opravu poskytnutých Osobných údajov, na vymazanie poskytnutých Osobných údajov, na obmedzenie spracovania Osobných údajov, podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, právo na prenos osobných údajov na iného správcu, právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, právo na odvolanie súhlasu.

 

 • 2. Pokiaľ Účastník uplatní niektoré z práv z článku 6., Odsek 6.1 , má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku 6., Odsek 6.1 prijatá.

 

 • 3. V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže: a) požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu elspo@slovanet.sk b) namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu elspo@slovanet.sk aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

 

 • 4. Ak uplatní Účastník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti Prevádzkovateľom.

 

 • 5. Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku 6.1., je možné iba prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude potom zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľ

 

 • 6. Správca je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, služby zákazníckej podpory, vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka.

 

 • 7. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

 • 8. Správca vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.

 

 • 9. Účastník je povinný prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Správca za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

 

 • 10. Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.

 

 • 11. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na e-maily elspo@slovanet.sk.

 

 • 12. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

 

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

 

 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018

MDlkNGY